AMPGroup


VĂN HÓA DOANH NGHIỆP AMP GROUP

Phát triển cùng nhau

Chúng ta giống nhau hơn chúng ta nghĩ. Nhưng, chúng ta khá phức tạp. Chúng ta đến từ các gia đình và cộng đồng với nhiều sở thích, quan điểm và hoàn cảnh khác nhau, nhưng tại AMP Group, chúng ta luôn luôn gắn kết.

Tất cả chúng ta bị hút vào những nơi mà chúng ta có thể là chính mình. Vì vậy, chỉ cần là bạn. Tại AMP Group, chúng tôi tôn trọng và khuyến khích điều đó.

Học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về “KIẾN THỨC – KỸ NĂNG – THÁI ĐỘ”. Đó là hoạt động thường xuyên tại AMP Group

Giá trị cốt lõi

  1. Cung cấp dịch vụ tuyệt vời
  2. Nắm bắt và sẵn sàng thay đổi
  3. Tạo sự vui vẻ và hơi “Dị biệt”
  4. Phiêu lưu, sáng tạo, cầu tiến
  5. Theo đuổi mục tiêu phát triển và học hỏi
  6. Xây dựng mối quan hệ thành thực
  7. Xây dựng tinh thần tích cực trong nhóm
  8. Làm nhiều hơn với nguồn lực ít hơn
  9. Giữ đam mê
  10. Luôn khiêm tốn

Chiến lược con người

AMP Group luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Với khẩu hiệu: “AMP Group – Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp”, AMP Group đã xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài. Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả – nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn.

AMP Group luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, người lao động.

AMP Group đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ cho CBNV, để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của AMP Group trong bất cứ hoàn cảnh nào mà thông qua hệ thống đào tạo, AMP Group sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.